Kütahya İl Koordinatörlüğü

3. ÇAĞRI DÖNEMİ KAPSAMINDA 101 TEDBİRİ HAKKINDA DUYURU


“TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR”
TEDBİRİ HAKKINDA DUYURU

 
1) Kurumumuz, IPARD hibelerinden daha fazla sayıda yatırımcının eşit şart ve imkânlarda yararlanabilmesi ve Avrupa Birliği tüzüklerinde uygun görülmeyen yapay oluşturulmuş şartlarla hibelerden haksız faydalanmayı önlemek için her türlü önlemi almaktadır.
 
Bu kapsamda, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri başvurularında, Kurumumuzun 3. başvuru çağrı ilanına çıktığı tarihten (21.12.2017) sonra kurulan işletmeler destek başvurusunda bulunduklarında, mevcut işletmeler için uygulanan ek destek oranından yararlandırılmayacak ve mevcut işletmelere ait sıralama kriterinden puan alamayacaklardır. Başvuru çağrı ilanından sonra, başvuru sahibi adına yeni bir işletme kurulması, mevcut işletmede adres/konum değişikliği, başvuru sahibinin başka bir kişiye ait olan işletmeyi devir alarak mevcut işletme olarak başvuru yapması ve benzeri durumlarda, bu işletmeler ek destek oranı ve sıralama kriterleri açısından yeni işletme olarak değerlendirilecek olup ek destek oranından yararlandırılmayacak ve mevcut işletmelere ait sıralama kriterinden puan alamayacaklardır.
 
Yukarıda belirtilen koşullar dışında, ek destek oranı ve mevcut işletmelere ait sıralama kriteri puanını almak için, başvuru ve uygulama sürecinde haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde yapay oluşturulmuş koşulların tespiti halinde Kurum destek vermeme, sözleşmenin fesih edilmesi, geri alım sürecinin başlatılması gibi gerekli tüm işlemleri yapma hakkına sahiptir.
 
2) Yatırımın uygulanacağı yerde mevcut bir tarımsal işletme var ise, başvuru sahibi bu işletmeye ait mevcut ahır/ağıl/kümes yapılarını kullanıp kullanmayacağını planlamadır. Yatırım kapsamında bu yapıların kullanılması öngörülmüyor ise, başvuru sahibinden mevcut ahır/ağıl/kümes yapılarının yıkılacağına dair taahhütname alınacaktır. Bu yapılar için taahhütname verilmesi durumunda, yıkılması planlanan bu yapılar için “Yapı kullanım izni/Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan kullanma izni ve İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının teknik ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren yazılı izin” belgelerinin başvuru paketinde sunulması zorunlu değildir.
 
3) Vaziyet planında, mevcut yapılar ve bölümler ayrı ayrı isimlendirilip çizilmelidir. Bina/yapının vaziyet planındaki numarası da yazılmalıdır. Ayrıca yıkılacağı belirtilen tüm yapılar vaziyet planında da yıkılacak olarak gösterilmelidir.

    Cimer