Kütahya İl Koordinatörlüğü

Birsen Karaaslan / Kütahya İl Koordinatörü

Akçakoca doğumlu Birsen KARAASLAN, Selçuk Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 3 yıllık görevinin ardından 2009 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na geçerek uzman olarak çalışmaya devam etmiş ve 2012 yılından itibaren Kütahya İl Koordinatörlüğünde Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri olarak görevini sürdürmüştür. 03/06/2022 tarihi itibariyle TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne vekaleten, 02/12/2022 tarihi itibariyle ise asaleten İl Koordinatörü olarak atanmıştır. İşletme alanında doktora eğitimini tamamlayan Birsen KARAASLAN’ın doktora tez konusu “İç Kontrol Sistemi, Örgüt Kültürü ve Örgüt Performansı İlişkisi” üzerinedir.